BỘ CÔNG THƯƠNG
Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Kéo thả 1 tệp tin vào đây

Hoặc

(Chỉ chấp nhận định dạng *.pdf và dung lượng không quá 10MB)